Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Võ Như Cảnh)
 • (Đoàn Minh Lộc)

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20150530_154456.jpg IMG_20151119_160323.jpg IMG_20160306_184538.jpg IMG_20160306_190123.jpg IMG_20160306_184529.jpg IMG_20160317_092516.jpg IMG_20160317_092754.jpg IMG_20160317_102530.jpg IMG_1221.jpg IMG_1220.jpg IMG_1219.jpg IMG_1218.jpg IMG_1217.jpg IMG_1204.jpg IMG_1203.jpg IMG_1201.jpg IMG_0963.jpg IMG_20150328_081711.jpg IMG_20150328_094839.jpg IMG_20150328_081351.jpg

  Chào mừng quý vị đến với Thư Viện trực tuyến Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hóa.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ke hoach thi dua khen thuong

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Mai Liên
  Ngày gửi: 19h:17' 12-05-2013
  Dung lượng: 42.5 KB
  Số lượt tải: 415
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT HƯỚNG HÓA TRƯỜNG MẦM NON HÚC
         Số:         /KH-MNH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               Húc, ngày 28  tháng 08 năm 2012
  
  
  KẾ HOẠCH
  Thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2012-2013

  Căn cứ luật thi đua khen thưởng số 15/2003/QH.11 ngày 26/11/2003 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng số 47/2005/QH.11 ngày 14/6/2005;
  Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng;
  Căn cứ quyết định số 06/2006/QĐ-BNV về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ngày 21/03/2006.
  Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013
  Trường Mầm non Húc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2012-2013 trong nhà trường  như sau :
  I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC
  1. Mục đích
  - Thi đua khen thưởng là động lực phát triển của nhà trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đẩy mạnh phong trào thi đua, khắc phục khó khăn, phát huy mọi tiềm năng lao động sáng tạo và sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Qua phong trào thi đua phát hiện những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.
  2. Yêu cầu
  - Khi tham gia phong trào thi đua phải xác định rõ mục tiêu, đề ra các tiêu chí phấn đấu, biện pháp thực hiện trong từng thời gian cụ thể, sâu sát hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của nhà trường.
  - Nhà trường phối hợp với: BCH công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ khối trong nhà trường thường xuyên theo dõi và hưởng ứng tốt các phong trào thi đua, có kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá để phong trào thi đua nhà trường có kết quả tốt đẹp.
  3. Nguyên tắc
  Việc tham gia phong trào thi đua phải được thực hiện trên nguyên tắc :
  a) Tự nguyện, tự giác, công khai;
  b) Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển;
  c) Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua. Mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định chỉ tiêu thi đua, không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.
  II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
  1. Đăng ký thi đua :
  - Cán bộ công chức, viên chức đăng ký danh hiệu thi đua theo mẫu gửi Hội đồng thi đua khen thưởng.
  - Hội đồng thi đua khen thưởng sẽ tổng hợp lại gửi về Phòng Giáo dục 01 bản, nhà trường giữ một bản và Công đoàn giữ một bản để tiện theo dõi.
  2. Theo dõi thi đua :
  - Hiệu trưởng nhà trường thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2012-2013 để chỉ đạo và theo dõi công tác thi đua khen thưởng. Giúp việc cho Hội đồng thi đua khen thưởng có Ban thư ký thi đua khen thưởng.
  - Hội đồng thi đua khen thưởng có trách nhiệm theo dõi công tác thi đua của cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường và báo cáo sơ kết học kỳ 1, báo cáo tổng kết cuối năm học, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân và của tập thể đơn vị; chủ trì bình bầu thi đua ở đơn vị.
  3. Sơ kết, tổng kết và xét thi đua khen thưởng :
  * Tổ chức sơ kết thi đua làm 4 đợt:
  - Đợt 1: Từ 13/8 đến 20 -11
  - Đợt 2: Từ 20/11 đến 22/12
  - Đợt 3: Từ 22/12 đến 26/3
  - Đợt 4: Từ 26/3 đến 15/5
  * Cuối học kỳ 1 và tổng kết năm học nhà trường tổng hợp kết quả thi đua báo cáo về Hội đồng thi đua khen thưởng để Hội đồng thi đua họp đánh giá và bình bầu cá nhân và tập thể xuất sắc nhất trong phong trào thi đua.
  - Học kỳ 1 : Sơ kết và báo cáo trước ngày 09/1/ 2013.
  - Học kỳ 2 : Sơ kết Học kỳ 2
   
  Gửi ý kiến