Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Võ Như Cảnh)
 • (Đoàn Minh Lộc)

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20150530_154456.jpg IMG_20151119_160323.jpg IMG_20160306_184538.jpg IMG_20160306_190123.jpg IMG_20160306_184529.jpg IMG_20160317_092516.jpg IMG_20160317_092754.jpg IMG_20160317_102530.jpg IMG_1221.jpg IMG_1220.jpg IMG_1219.jpg IMG_1218.jpg IMG_1217.jpg IMG_1204.jpg IMG_1203.jpg IMG_1201.jpg IMG_0963.jpg IMG_20150328_081711.jpg IMG_20150328_094839.jpg IMG_20150328_081351.jpg

  Photo
  Họ và tên Trần Quang Vĩ
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Hướng Tân
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Mầm non Vành Khuyên
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Quốc Hưng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lao Bảo
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hồ Thị Hương Quỳnh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Mạnh Hùng
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/manhhungmusic
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tân Lập
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 105 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Tâm
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/Tambinhminh85
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Tân Lập
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Hoàng Lân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT A Túc
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 12329 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Anh Tuân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PTCS A Xing
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 4113 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Văn Hằng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT A Túc
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hồ Thị Quyên
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Hướng Hóa
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trương Thị Phương Nhung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Tân Hợp
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trương Thị Phương Nhung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Tân Hợp
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 13570 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Hoài Thanh
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/hoaithanhle1978
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Mầm non Tân Hợp
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Văn Hải
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hướng Phùng
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Thcs Khe Sanh
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/9athcskhesanh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 101 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hữu Nga
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/Hngaptcsadoi
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường PTCS A Dơi
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục
  Điểm số 107 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Nhân
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/vannhanPTCSADoi
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PTCS A Dơi
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 189 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Nhân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PTCS A Dơi
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Nhân
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/Vannhanquangtri85
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PTCS A Dơi
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 7240 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đỗ Trung Đức
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hướng Hoá
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 21017 (xem chi tiết)